Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuld-lehelind

09.10.2017

Lisaks vööt-lehelinnule on Pärnumaal asuv Kabli linnurõngastusjaam Eestile andnud teisegi uue lehelinnuliigi – kuld-lehelinnu (Phylloscopus proregulus), kes tabati seal esmakordselt 17.10.1973. Püütud lind koguti tõestusmaterjaliks ning seda eksemplari säilitatakse Tartu ülikooli loodusmuuseumi zooloogiakogus.

Kuld-lehelind on Ida-Siberi liik, kelle pesitsusalad ulatuvad Altai mäestikust Ohhoota mereni. Igal aastal teda Eestis ei kohata, kuid üksikuid kuld-lehelinde eksib siia sügisrändel, peamiselt oktoobris.

Vaata kuld-lehelinnu vaatlusi eElurikkuse andmebaasis.

Loe ka: Uku Paal, 2011. Vööt‐lehelinnu Phylloscopus inornatus ja kuld‐lehelinnu P. proregulus esinemisteated Eestis 1973–2010. Hirundo 24: 13-17.

Eesti esimene kuld-lehelind tabati 17.10.1973 Kabli linnujaamas. Nahka säilitatakse Tartu ülikooli loodusmuuseumi kogus. / foto: Margus Ots
Kuld-lehelind, püütud ja rõngastatud Pärnumaal Kabli linnujaamas 03.10.2010. Kuld-lehelinnu tunneb ära kollase päranipuala ja kiirutriibu järgi. / foto: Mati Kose (www.estbirding.ee)

Vaata ka:
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – vööt-lehelind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuninghahk
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – padu-roolind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – valgetiib-viires
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – tulipart
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suula
Eesti esimene lühinokk-hani leiti turuletilt
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – luitsnokk-iibis

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee