Eesti esmasleide muuseumide kogudes – mustjalg-tüll

30.11.2017

Mustjalg-tülli ehk meritülli (Charadrius alexandrinus) vaatlesid Eestis esmakordselt Ülo Järvekülg, Eerik Kumari, Aino Kumari, Ahto Jõgi ja Eha-Mai Haaviste 17. novembril 1952. aastal Läänemaal Matsalu lahe ääres Metsküla lähistel. Sarnaselt paljude teiste toonaste põnevamate leidude ja esmasleidudega, koguti ka see lind tõestusmaterjaliks ning temast tehti nahk, mida säilitatakse Tartu ülikooli loodusmuuseumi zooloogiakogus.

Mustjalg-tüll, emaslind. Lastud Läänemaal Metsküla rannikul 17.11.1952. Nahka säilitatakse Tartu ülikooli loodusmuuseumi zooloogiakogus. / foto: Margus Ots

Mustjalg-tüll on Vahemeremaades tavaline ja Loode-Euroopas lokaalselt levinud haudelind. Levila lähedust arvestades on seda liiki Eestis üllatavalt vähe kohatud – linnuharulduste komisjoni andmetel vaid viis korda: lisaks esmasleiule veel ka 04.05.2002, 16.-20.05.2010 ja 26.05.2014 Läänemaal Põgaris ning 04.-05.05.2012 Kihnu saarel.

Mustjalg-tüll on Vahemeremaades tavaline lind. Egiptus, jaanuar 2010. / foto: Uku Paal (www.estbirding.ee)

Vaata ka:
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – jahipistrik
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suurtrapp
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuld-lehelind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – vööt-lehelind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuninghahk
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – padu-roolind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – valgetiib-viires
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – tulipart
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suula
Eesti esimene lühinokk-hani leiti turuletilt
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – luitsnokk-iibis

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee