Eesti esmasleide muuseumide kogudes – padu-roolind

23.07.2017

Vaibla linnurõngastusjaam asutati Võrtsjärve põhjakaldale 1987. aasta suvel ja kohe esimesel püügihooajal sattus võrku lind, kes Tartu Loodusmaja ornitoloogiaringi õpilastest noorte rõngastajate arvates võis olla Eestis seni leidmata padu-roolind (Acrocephalus agricola). Paraku jäi algajatel linnurõngastajatel tollal liik määramata ning linnuharulduste komisjon soovitas järgmisel korral Eestile uue liigi kinnitamiseks püütud lind ka tõestusmaterjalina säilitada. Ka juba 1983. aasta suvel oli Pärnumaal Pulgoja linnujaamas võimalik padu-roolind püütud, kuid seegi leid jäi tõestusmaterjali puudumise tõttu kinnitamata.

Kolm aastat hiljem, 15. juulil 1990 sattus Vaibla linnujaamas võrku taas padu-roolind. Ehkki liigimäärangus olid sel päeval linnujaamas linde rõngastanud Kristjan Adojaan, Arne Laansalu, Indrek Ots ja Margus Ots kindlad, tuli Eestile uue liigi tõestamiseks leid siiski kollekteerida. Eesti linnuharulduste komisjon saatis naha ekspertiisiks isegi Soome kolleegidele, kes kinnitasid liigimäärangut – tegemist oligi padu-roolinnuga.

Eesti esimest padu-roolindu säilitatakse Tartu ülikooli loodusmuuseumi zooloogiakogus / foto: Margus Ots

Linnu nahk jõudis Eestisse tagasi ning seda säilitatakse Tartu ülikooli loodusmuuseumi zooloogiakogus. Loodetavasti oli padu-roolinnu puhul tegemist viimase juhtumiga, kui uue liigi tõestamiseks peab mõni lind oma elu kaotama – nimelt piisab tänapäeval määrangu kinnitamiseks fotodest ning äärmisel vajadusel saab liigi või alamliigi kindlaks teha DNA analüüsiga.

Padu-roolind. 10.08.2013, Pulgoja linnujaam / foto: Uku Paal (www.estbirding.ee)

Padu-roolinnu levila ulatub Mustast merest kuni Ida-Hiinani. Lähimad püsivad pesitsusalad asuvad Lõuna-Ukrainas, kuid mitmeid pesitsusjuhte on teada ka Põhja-Euroopast. Linnuharulduste komisjoni andmetel on padu-roolindu Eestis kohatud 24 korda. Kõik Eestis kohatud isendid on tabatud linnurõngastusjaamades – kolm Viljandimaal Vaiblas ja ülejäänud 21 Pärnumaal Pulgojal.

Vaata ka:
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – valgetiib-viires
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – tulipart
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suula
Eesti esimene lühinokk-hani leiti turuletilt
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – luitsnokk-iibis

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee