Eesti esmasleide muuseumide kogudes – vööt-lehelind

20.09.2017

Vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus) tabati Eestis esimest korda 13.10.1974 Pärnumaal Kabli linnurõngastusjaamas. Kuna 1970-ndatel koguti kõikide Eesti esmasleidude eksemplarid tõestusmaterjaliks, säilitatakse sellegi linnu nahka Tartu ülikooli loodusmuuseumi zooloogiakogus. Järgmise aasta sügisel püüti Kabli linnujaamas juba viis vööt-lehelindu, kellest ühe topist võis kuni 2012. aastani vaadata Tartu ülikooli zooloogiamuuseumi ekspositsioonis.

Vööt-lehelind on Siberi liik, kes satub Eestisse sügiseti peamiselt septembri teisel poolel ja oktoobri alguses, olles siin haruldane, aga siiski iga-aastane külaline. Sel aastal ei ole vööt-lehelinnu vaatlustest Eestis veel teatatud, ehkki näiteks Soomes oli 17. septembri seisuga sel sügisel juba 175 isendit kohatud.

Vaata vööt-lehelinnu vaatlusi eElurikkuse andmebaasis.

Loe ka: Uku Paal, 2011. Vööt‐lehelinnu Phylloscopus inornatus ja kuld‐lehelinnu P. proregulus esinemisteated Eestis 1973–2010. Hirundo 24: 13-17.

Eesti esimene vööt-lehelind tabati 13.10.1974 Kabli linnujaamas. Nahka säilitatakse Tartu ülikooli loodusmuuseumi kogus. / foto: Margus Ots
Tartu ülikooli zooloogiamuuseumi vanas ekspositsioonis võis vaadata 05.10.1975 Kabli linnujaamas püütud vööt-lehelinnu topist. Uues ekspositsioonis seda eksemplari väljas ei ole, topist säilitatakse muuseumi zooloogiakogus. / foto: Aavo Kaine (plutof.ut.ee)
Vööt-lehelind, püütud ja rõngastatud Saaremaal Sõrve säärel 03.10.2012. / foto: Margus Ots

Vaata ka:
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuninghahk
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – padu-roolind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – valgetiib-viires
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – tulipart
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suula
Eesti esimene lühinokk-hani leiti turuletilt
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – luitsnokk-iibis

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee