Kahlajad Haversis - tutkas

19.08.2017

Läänemaal Haversi rannas olevast veebikaamerast võib aeg-ajalt silmata tutkast.

Tutkas (Calidris pugnax) on Eestis väga haruldaseks muutunud luhtade ja rannaniitude haudelind, kelle arvukuseks hinnati aastatel 2008-2012 vaid 10-30 paari. Siiski on ta rändeperioodil aprillis-mais ja juulis-oktoobris rannikul ning ka sisemaa märgaladel kohati väga arvukas. Näiteks 12.05.2002 peatus Tartumaal Aardla poldril hinnanguliselt vähemalt 5000 tutkast.

Haversi rannas nähakse enamasti tutkaste väikseid salkasid, kuid näiteks 14.09.2006 vaadeldi seal 300 lindu.

Tutka vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Tutka fotod Loodusemehe pildipangas
Tutka häälitsused veebilehel xeno-canto
Tutka liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus

Kevadel on hundsulestikus isased tutkad uhkete erinevat värvi kraedega. / foto: Arne Ader (www.loodusemees.ee)
Augusti lõpus näeb rändepeatuspaikades enamasti vaid pruunika sulestikuga noori tutkaid. Suurem osa vanalindudest on selleks ajaks Eestist juba läbi rännanud. / foto: Uku Paal, 31.08.2007 Läänemaa (www.estbirding.ee)
Lendaval tutkal näeb liigile iseloomulikku ülapoole mustrit – sabatüviku küljed on valged ning tiival on kitsas vaevumärgatav hele vööt. / foto: Matti Rekilä, 05.08.2009 Kokkola, Soome (www.tarsiger.com)

Mobiilse kaamerakomplekti RMK -le komplekteeris ja paigaldas Hatcam. Ülekannet edastavad Elisa ja EENet. Foorumit peab Looduskalender, kahlajaliike tutvustab Linnuvaatleja.

Loe ka:
Haversi ranna kahlajaid saab nüüd ka veebikaamera vahendusel uudistada
Kahlajad Haversis – soorüdi
Kahlajad Haversis – tüllid
Kahlajad Haversis – merisk
Kahlajad Haversis – suurrüdi
Kahlajad Haversis – vigled

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee