Linnukaitse edukus kajastub punase nimestiku uuendustes

17.12.2018

Igal aastal vaatab Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN – International Union for Conservation of Nature) üle punase nimestiku ning täpsustab liikide ohustatuse jaotuseid. Ka lõppev aasta on toonud muudatusi mitmete linnuliikide ohukategooriatesse.

Roosatuvisid (Nesoenas mayeri) oli 1990. aastaks Mauritiuse saare metsades alles vaid kümme isendit – põhjuseks nii elupaikade kadu kui ka võõrliikidena saarele levinud kiskjad. Kümne aasta jooksul õnnestus elupaikade taastamise ning tuvide vangistuses paljundamisega tõsta arvukus 300 linnuni, mis võimaldas liigi langetamist kõige kõrgemast, äärmiselt ohustatud (CR – critically endangered) kategooriast eriti ohustatud (EN – endangered) liikide hulka. Sel aastal on 400-isendiline roosatuvipopulatsioon piisavalt stabiilne, et hinnata ohustatust kategooriaga ohualdis (VU – vulnerable).

Riisiamadiin / foto: Kim Bridges, wikimedia commons

Tänapäeval vaid Marokos üksikutes kohtades pesitsev kaljuiibis (Geronticus eremita) oli äärmiselt ohustatud, kuid tänu looduskaitsjate pingutusele on arvukus tõusnud ning nüüd on tema seisund hinnatud eriti ohustatuks. Kuigi liigi tulevik on endiselt ebakindel, näitab arvukuse tõus, et valitud kaitsetegevused, nagu pesade kaitse ning lisatoitmine, toimivad.

Paraku ei ole uudised ainult head. Näiteks Kagu-Aasia seitsme sarvlinnuliigi ohustatus on metsaraie ning salaküttimise tõttu tõusnud. Suurbülbül (Pycnonotus zeylanicus) ja riisiamadiin (Lonchura oryzivora) on populaarsed puurilinnud ning metsaraie tõttu killustunud elupaigad hõlbustavad nende loodusest püüdmist. Suurbülbül on sel aastal tõstetud eriti ohustatud liikide hulgast äärmiselt ohustatud liikide kategooriasse ning riisiamadiin, kes varem oli ohualdis, on nüüd eriti ohustatud.

Punase nimestiku uuendused näitavad, et poliitilise tahte ja piisavate ressursside abil on hästi kavandatud kaitsega võimalik liikide seisundit parandada. Üldise negatiivse trendi pööramiseks tuleb aga panustada tunduvalt rohkem.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 22.11.2018 Red List: Northern Bald Ibis, Pink Pigeon making a comeback

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna magistrant
info/at/linnuvaatleja.ee