Eesti esmasleide muuseumide kogudes – väiketrapp

15.02.2018

Väiketrapi (Tetrax tetrax) Eesti esmasleiu täpse kuupäeva ja leidja kohta andmeid säilinud ei ole. Siiski on teada, et üks emaslind lasti 1862. aasta septembris praegusel Tallinna linna territooriumil Koplis. Väiketrapist tehtud topist säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis.

Linnuharulduste komisjoni andmetel on väiketrappi Eestis kohatud kokku vaid neli korda (kõik lastud) – 1865. aasta novembris Tartu lähedal (topis Eesti Loodusmuuseumis), 1880. aasta suvel Saaremaal Eiklas ning viimati 19.12.1935 Lääne-Virumaal Kundas (topis Tartu ülikooli loodusmuuseumis).

Väiketrapi Eesti esmasleidu – tabatud 1862. aasta septembris Koplis – säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis / foto: plutof.ut.ee
Ka väiketrapi Eesti teist leidu – tabatud 1865. aasta novembris Tartu lähedal – säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis / foto: plutof.ut.ee

Kureliste seltsi (Gruiformes) traplaste sugukonda (Otidae) kuuluv väiketrapp (Tetrax tetrax) elutseb avaratel rohumaadel – stepis, aga ka kultuurmaastikus (sh viljapõldudel). Väiketrapi levila on jaotunud kaheks: läänepoolse populatsiooni pesitsusalad on peamiselt Hispaanias, Portugalis ja Prantsusmaal ning idapoolse populatsiooni pesitsusalad Kasahstanis ja Lõuna-Venemaal. Väiketrapi levikukaarti vaata linnukaitseühenduse BirdLife Internationali kodulehel.

Väiketrapi hundsulestikus isaslind on uhke kaelusega / foto: Pierre Dalous (wikimedia commons)

Väiketrapi kohta loe lisaks linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehelt ning häälitsusi kuula xeno-canto kodulehelt. Väiketrapi isaslinnu tiivad teevad lennul vilistavat häält, mida põhjustab teistest lühem ja kitsam 4. laba-hoosulg:

Vaata ka:
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – karbuskajakas
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kaelus-kärbsenäpp
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – loorkakk
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – mustjalg-tüll
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – jahipistrik
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suurtrapp
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuld-lehelind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – vööt-lehelind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuninghahk
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – padu-roolind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – valgetiib-viires
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – tulipart
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suula
Eesti esimene lühinokk-hani leiti turuletilt
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – luitsnokk-iibis

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee